pagemaster722014b

Ag cothú na Gaeilge i gContae an Dúin

Cuireadh Uachtar Tíre ar an cheantar idir Sliabh Crúibe agus Machaire Rátha suas go dtí an 15ú haois. Is grúpa deonach, trasphobail áitiúil é Glór Uachtar Tíre a bunaíodh i 1993 chun Gaeilge a chothú sa cheantar. Bronnadh deontas £140,000 ar Ghlór Uachtar Tíre thar trí bhliana chun clár gníomhíochtaí bríomhar a chur i bhfeidhm faoin Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 ata socraithe ag Foras na Gaeilge.  Faoi lathair tá 390 ball ag Ghlór Uachtar Tíre agus tá 4 duine ar choiste bainisteoireachta an ghrúpa.

 

 

 

Glór Uachtar Tire means the Voice of the Upper Lands or Highlands. Uachtar Tíre or Upper Lands/Highlands was the name given to the area between Slieve Croob and Maghera, Co Down, up to around the 1500s.

Glór Uachtar Tíre is a voluntary, cross community group established in 1993 to promote Irish in the locality. Glór Uachtar Tíre was awarded £140,000 over a period of three years to implement a packed programme of activities under Foras na Gaeile’s Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 grant.  There are currently 390 members in Glór Uachtar Tíre and its management committee is comprised of 5 people.

An nuacht is úire i nGaeilge ó Nuacht 24

Bí linn ar Facebook

Join Us!

facebook-icon image005

Fostering the Irish Language in County Down

1916andCoDown_poster_finished 1916andCoDown_poster_finished Edel Ní Churráin

Ciorcal Comhrá faoi choinne mac-léinn A-Leibhéal! 

Dé hAoine beag seo, 29ú Márta @ 5in-6.30in i Nel's Caifé, Caisleán Uidhlín le Edel Ní Churraoin i mbun ceardlann dírithe ar scileanna raidió. Imeacht ar leith - Imeacht saor in asice!

Conversation Circle for A-Level students!

This Friday, 29th Márch between 5pm-6.30pm in Nel's Cafe, Castlewellan with Edel Ní Churraoin from Raidió Fáilte introducing radio-production skills. A great event and even better, a free Event!

IMG-20190313-WA0000

Scéim Sparánta na Gaeilge 2019/2020

Tá na scoláireachtaí siúd ar fáil ó Chomhairle ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin. Tá tuilleadh eolas ar fáil ó www.newrymournedown.org

 

Irish Language Bursary Scheme 2019/2020

Scolarships for classes and Gaeltacht courses are currently available from Newry. Mourne and Down District Council. For more information please see www.newrymournedown.org .