pagemaster722014b

Ag cothú na Gaeilge i gContae an Dúin

Cuireadh Uachtar Tíre ar an cheantar idir Sliabh Crúibe agus Machaire Rátha suas go dtí an 15ú haois. Is grúpa deonach, trasphobail áitiúil é Glór Uachtar Tíre a bunaíodh i 1993 chun Gaeilge a chothú sa cheantar. Bronnadh deontas £140,000 ar Ghlór Uachtar Tíre thar trí bhliana chun clár gníomhíochtaí bríomhar a chur i bhfeidhm faoin Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 ata socraithe ag Foras na Gaeilge.  Faoi lathair tá 390 ball ag Ghlór Uachtar Tíre agus tá 4 duine ar choiste bainisteoireachta an ghrúpa.

 

 

 

Glór Uachtar Tire means the Voice of the Upper Lands or Highlands. Uachtar Tíre or Upper Lands/Highlands was the name given to the area between Slieve Croob and Maghera, Co Down, up to around the 1500s.

Glór Uachtar Tíre is a voluntary, cross community group established in 1993 to promote Irish in the locality. Glór Uachtar Tíre was awarded £140,000 over a period of three years to implement a packed programme of activities under Foras na Gaeile’s Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 grant.  There are currently 390 members in Glór Uachtar Tíre and its management committee is comprised of 5 people.

An nuacht is úire i nGaeilge ó Nuacht 24

Bí linn ar Facebook

Join Us!

facebook-icon image005

Fostering the Irish Language in County Down

1916andCoDown_poster_finished 1916andCoDown_poster_finished

Brú ar an teideal 'Ranganna Gaeilge' sa roghchlár  ar an taobh clé den leathanach seo chun eolas a fháil ar ranganna.

Click on the title 'Irish Classes' in the menu on the left side of this page to obtain information on Irish classes

Póstaer dreacht eile An Grúpa MF 2018

 Bíonn na ranganna tráthnóna lonnaithe i nDún Éigse, 1 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhlín. Íocfar as na ranganna siúd do CCÉ. Beidh clárú ar siúll i nDún Éigse ar an Déardaoin, an 13ú Meán Fómhair, 7in-9in nó déan teagmháil le Glór Uachtar Tíre ar 028 437 70331 gloruachtartire@hotmail.co.uk.

 

Evening classes will be held in The Lodge, 1 Dublin Rd, Castlewellan. Payment for classes must be given directly to CCÉ. It is necessary to register in advance for these classes and registration takes place at The Lodge on Thursday 13th September  at 7pm-9 pm. Alternatively contact Glór Uachtar Tíre directly on 028 437 70331 or e-mail gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

Clárú Ranganna Gaeilge

Registration for Irish Classes