pagemaster722014b

Ag cothú na Gaeilge i gContae an Dúin

Cuireadh Uachtar Tíre ar an cheantar idir Sliabh Crúibe agus Machaire Rátha suas go dtí an 15ú haois. Is grúpa deonach, trasphobail áitiúil é Glór Uachtar Tíre a bunaíodh i 1993 chun Gaeilge a chothú sa cheantar. Bronnadh deontas £140,000 ar Ghlór Uachtar Tíre thar trí bhliana chun clár gníomhíochtaí bríomhar a chur i bhfeidhm faoin Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 ata socraithe ag Foras na Gaeilge.  Faoi lathair tá 390 ball ag Ghlór Uachtar Tíre agus tá 4 duine ar choiste bainisteoireachta an ghrúpa.

 

 

 

Glór Uachtar Tire means the Voice of the Upper Lands or Highlands. Uachtar Tíre or Upper Lands/Highlands was the name given to the area between Slieve Croob and Maghera, Co Down, up to around the 1500s.

Glór Uachtar Tíre is a voluntary, cross community group established in 1993 to promote Irish in the locality. Glór Uachtar Tíre was awarded £140,000 over a period of three years to implement a packed programme of activities under Foras na Gaeile’s Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 grant.  There are currently 390 members in Glór Uachtar Tíre and its management committee is comprised of 5 people.

An nuacht is úire i nGaeilge ó Nuacht 24

Bí linn ar Facebook

Join Us!

facebook-icon image005

Fostering the Irish Language in County Down

1916andCoDown_poster_finished 1916andCoDown_poster_finished

Dhá Imeacht ar Leith, saor in aisce i mí Meán Fómhair

Oíche Chultúir Chaisleán Uidhlín: Ciarán Dunbar ag labhairt faoi logainmneacha i Maginns Bar, Aoine, 22ú MF ag 8.00in.

Lá na dTeangacha: Beidh Anne Martin i mbun ceardlann is caint faoi amhráin ón Eilean Sgitheanach. Fóirsteanach fa choinne gach aois grúpa. Seomra Ócáide Maginn, Dé Máirt, an 26ú MF ag 7.00in.

 

Two Great Free Events for September

Castlewellan Culture Night: Ciarán Dunbar will be giving a talk on local place-names: Maginn's Function Room @ 8pm Friday 22nd Sept. Free event.

EU Language Day: Anne Martin from the Isle of Skye will be giving a workshop and talk on Gaelic songs from the Isle of Skye. Suitable for all ages. Maginn's Function Room, Tuesday, 26th September ag 7.00pm.

POSTERCiarán Dunbar Anne Martin