pagemaster722014b

Ag cothú na Gaeilge i gContae an Dúin

Cuireadh Uachtar Tíre ar an cheantar idir Sliabh Crúibe agus Machaire Rátha suas go dtí an 15ú haois. Is grúpa deonach, trasphobail áitiúil é Glór Uachtar Tíre a bunaíodh i 1993 chun Gaeilge a chothú sa cheantar. Bronnadh deontas £140,000 ar Ghlór Uachtar Tíre thar trí bhliana chun clár gníomhíochtaí bríomhar a chur i bhfeidhm faoin Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 ata socraithe ag Foras na Gaeilge.  Faoi lathair tá 390 ball ag Ghlór Uachtar Tíre agus tá 4 duine ar choiste bainisteoireachta an ghrúpa.

 

 

 

Glór Uachtar Tire means the Voice of the Upper Lands or Highlands. Uachtar Tíre or Upper Lands/Highlands was the name given to the area between Slieve Croob and Maghera, Co Down, up to around the 1500s.

Glór Uachtar Tíre is a voluntary, cross community group established in 1993 to promote Irish in the locality. Glór Uachtar Tíre was awarded £140,000 over a period of three years to implement a packed programme of activities under Foras na Gaeile’s Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 grant.  There are currently 390 members in Glór Uachtar Tíre and its management committee is comprised of 5 people.

An nuacht is úire i nGaeilge ó Nuacht 24

Bí linn ar Facebook

Join Us!

facebook-icon image005

Fostering the Irish Language in County Down

1916andCoDown_poster_finished 1916andCoDown_poster_finished

Dianchúrsa Fuaimniú Gaeilge

Tá an cúrsa seo fóirsteanch fa choinne daoine le caighdeán éagsúlta; ó dhaoine líofa go bun-fhoghlaimeoirí. Tá Gaeilge pléite sa chúrsa seo ar dóigh úr i staidéar na Gaeilge de. Beidh na mic-léinn in ann Gaeilge a léamh agus a fhuaimniú go muníneach. Ta lón agus naíolann san áireamh sa phraghas £10. caithfear d’áit a chur san áirithe.

Irish Pronunciation & Sounds Course

This course caters for all abilities of Irish, including those with advanced levels of Irish and absolute beginners. The course introduces Irish in a way that is not traditionally done here in Ireland where we tend to commence with simple conversation. This course will enable the students to read and pronounce Irish with confidence. Lunch and crèche facilities are included in the £10 fee. Booking essential.

SceimSamhraidh_poster_2017_edit Póstaer