pagemaster722014b

Blog

Fáilte  -  Welcome

 

Cuirfear an nuacht is úire anseo ar an bhlag agus beidh ábhar go leor le plé ann.  Fáilte i gcónaí roimh do theachtaireachtaí!

 

 

We will post our news stories here and there will always be plenty to discuss.  We welcome all of your messages and comments!

By gloruachtartire, Feb 2 2012 10:59AM

Beidh an clár teilifíse G-Team dírithe ar an chomórtas idir Caisleán an Mhuilinn agus Donnach Bata ar siúl ar an 5ú Feabhra ag 8.00 agus aríst ar an 8ú Feabhra ag 8.30 nó ar an i-player am ar bith ar:

http://www.tg4.ie/en/​tg4-player/tg4-player.html

Tá na méara uilig ceangailte!


The TV programme G-Team focusing on the competition between Castlewellan and Donabate will be broadcast on the 5th of February at 8.00pm and replayed on the 8th of February at 8.30pm or on the i-Player any time

http://www.tg4.ie/en/​tg4-player/tg4-player.html

All the fingers are crossed!

By gloruachtartire, Jan 26 2012 09:31AM

Haigh Chuile Duine,

Tá alt suimiúil agus dearfach scríobhte ag Ciarán Dunbar ar Ghlór Uachtar Tíre agus an Ghaeilge sa cheantar i nGaelscéal na seachtaine seo. (Feicigí ar leathanach 18).


Ba bhreá linn bhur mbarúil faoi a chloisteáil! Déanaigí teagmháil linn ar an bhlag seo!Hi All,

Ciarán Dunbar has written an interesting and up-beat article on Glór Uachtar Tíre and Irish in the locality in this week's Gaelscéal. (See page 18).


We'd love to hear your opinion on it! Get in touch on this blog!


By gloruachtartire, Jan 20 2012 04:37PM

Haigh Chuile Duine,

Beidh an Scoil Dhrámaíochta le Mary Ryan ag tosú De Luain, an 23ú Eanáir, i Halla an Phobail, Bóthar Circular, Caisleán an Mhuilinn ag 3.00in-4.00in fa choinne na páistí Bhunscoile agus ag 4.00in-5.00in fa choinne na paistí Mheánscoile. Beidh £2 an phaiste gach rang.

Hi All,

The Irish language Drama School with Mary Ryan will be recommencing on Monday, the 23rd January in the Community Hall, Circular Rd, Castlewellan at 3.00pm-4.00pm for the Primary School children and 4.00pm-5.00pm for the Secondary School children. £2 per child per rang.By gloruachtartire, Jan 19 2012 12:05PM

Bhuel tá tús maith curtha don bhliain úr fan ar gcoinne. Deirtear gur 'tús maith leath na hoibre', ach níl rian ar sin thart faoi oifig Ghlór Uachtar Tíre!


Tá muid ar fad iontach gnóthach; ranganna agus imeachtaí ag tosú aríst, ag socrú Scoil Samhraidh an Dúin, ag ullmhú rudaí le haghaidh Seachain na Gaeilge agus ag comhoibriú le grúpaí eile sa cheantar

ar tionscadail éagsúla.


Ach d'ainneoin an saothar sin ní chaillfaidh muid an clár G-Team atá le feiceáil ar TG4 gach Domhnach

ag 8.00in agus aríst ar an Chéadaoin ag 8.30in.


Beidh an clár dírithe ar an chomórtas idir Caisleán an Mhuilinn agus Donnach Bata ar siúl ar an 5ú Feabhra ag 8.00 agus aríst ar an 8ú Feabhra ag 8.30. Tá sé ar intinn ag Glór Uachtar Tíre an clár a chraoladh aríst ar an 23ú Márta le coisir beag i nDún Éigse mar dheis mhaith chun ár mbuíochas a thabhairt do chuile duine a bhí chomh díograiseach agus a d’éirigh leo lá den chéad scoth a dhéanamh.


Cuirigi in iúl dúinn bhur gcuid tuairimí den chlár ar bhlag s’againne anseo. Tá muid ag dúil le cloisteáil uaibhse!


Well the year got off to a good start for us. It's said that 'A good start is half the work', but there's no sign of that around the Glór Uachtar Tíre office!


We are all very busy; classes and events are recommencing, the Down Summer School is getting organised, we're making arrangements for Irish Language Week, and cooperating with other community groups on various projects.


But, despite all that labour we will not miss the G-Team programme on TG4 every Sunday at 8.00pm and again on Wednesdays at 8.30pm.


The programme focusing on the competition between Castlewellan and Donabate will be broadcast on the 5th of February at 8.00pm and replayed on the 8th of February at 8.30pm. Glór Uachtar Tíre intends to play the Castlewellan show on the 23rd March in Dún Éigse/ The Lodge with a small party as an opportunity to say thanks to everyone who gave so much to make the day such a success .

Why not let us know what you think of the programme on our webpage’s blog here. We're looking forward to hearing from you!


By gloruachtartire, Dec 20 2011 05:20PM


Tá súil againn go mbainfaidh sibh sult as an suíomh nua seo. Is fiú teacht ar ais ar chuairt chuig an suíomh go rialta, áit a mbeidh ábhar le foghlaim ann, an nuacht is úire fá imeachtaí agus ranganna agus go leor eile.


Is féidir teachtaireacht a fhágáil dúinn ar an bhlag seo chomh maith.


Bígí i dteagmháil.


Glór Uachtar Tíre!Welcome to our new website. We hope you enjoy the content here and remember to call back on a regular basis as we will continually add the latest news about events and classes, learning material and more.


You can also leave messages on this blog.


Keep in touch.


Glór Uachtar Tíre.

RSS Feed

Web feed