pagemaster722014b

Blog

Fáilte  -  Welcome

 

Cuirfear an nuacht is úire anseo ar an bhlag agus beidh ábhar go leor le plé ann.  Fáilte i gcónaí roimh do theachtaireachtaí!

 

 

We will post our news stories here and there will always be plenty to discuss.  We welcome all of your messages and comments!

Athbhliain Úr faoi Mhaise Daoibh! / Happy New Year!

By gloruachtartire, Jan 19 2012 12:05PM

Bhuel tá tús maith curtha don bhliain úr fan ar gcoinne. Deirtear gur 'tús maith leath na hoibre', ach níl rian ar sin thart faoi oifig Ghlór Uachtar Tíre!


Tá muid ar fad iontach gnóthach; ranganna agus imeachtaí ag tosú aríst, ag socrú Scoil Samhraidh an Dúin, ag ullmhú rudaí le haghaidh Seachain na Gaeilge agus ag comhoibriú le grúpaí eile sa cheantar

ar tionscadail éagsúla.


Ach d'ainneoin an saothar sin ní chaillfaidh muid an clár G-Team atá le feiceáil ar TG4 gach Domhnach

ag 8.00in agus aríst ar an Chéadaoin ag 8.30in.


Beidh an clár dírithe ar an chomórtas idir Caisleán an Mhuilinn agus Donnach Bata ar siúl ar an 5ú Feabhra ag 8.00 agus aríst ar an 8ú Feabhra ag 8.30. Tá sé ar intinn ag Glór Uachtar Tíre an clár a chraoladh aríst ar an 23ú Márta le coisir beag i nDún Éigse mar dheis mhaith chun ár mbuíochas a thabhairt do chuile duine a bhí chomh díograiseach agus a d’éirigh leo lá den chéad scoth a dhéanamh.


Cuirigi in iúl dúinn bhur gcuid tuairimí den chlár ar bhlag s’againne anseo. Tá muid ag dúil le cloisteáil uaibhse!


Well the year got off to a good start for us. It's said that 'A good start is half the work', but there's no sign of that around the Glór Uachtar Tíre office!


We are all very busy; classes and events are recommencing, the Down Summer School is getting organised, we're making arrangements for Irish Language Week, and cooperating with other community groups on various projects.


But, despite all that labour we will not miss the G-Team programme on TG4 every Sunday at 8.00pm and again on Wednesdays at 8.30pm.


The programme focusing on the competition between Castlewellan and Donabate will be broadcast on the 5th of February at 8.00pm and replayed on the 8th of February at 8.30pm. Glór Uachtar Tíre intends to play the Castlewellan show on the 23rd March in Dún Éigse/ The Lodge with a small party as an opportunity to say thanks to everyone who gave so much to make the day such a success .

Why not let us know what you think of the programme on our webpage’s blog here. We're looking forward to hearing from you!


Add a comment
* Required
RSS Feed

Web feed