pagemaster722014b

Ceardlanna Ealaíona  -  Arts Workshops

 

Plúra Lúra agus Club Drámaíochta

Glacfaidh an aisteoir gairmiúil agus amhránaí gormacha, Mary Ryan, seisiún dírithe ar rímeanna, amhráin, dánta agus dráma le páistí naíscoile agus páistí ó rang 1, rang 2 agus rang 3 gach Máirt an théarma seo. Beidh siad lonnaithe sa Bhialann ag Bunscoil Bheanna Boirce ag tosú ar an 11ú Mean Fomháir. Mairfidh na ranganna 11 seachtain agus beidh £25 orthu, íocfar as na ranganna roimh ré.

 

Cuirfidh Mary Ryan ranganna dramaíochta ar siúl chomh maith fa choinne páistí níos aosta. Cuirfidh sí na páistí in aithne do cheardaíochtaí drámaiochta áirithe agus cuirfear roinnt dánta i bhfoirm dráma. Léirfidh na paistí a gcuid saothair i seó a cuirfear ar siúl um Nollaig os comhair tuismitheoirí is a gcuig carad. Beidh an Club Dráma lonnaithe sa Bhialann i mBunscoil Bheanna Boirce ag tosú ar an 11ú Meán Fómhair. Mairfidh na ranganna 11 seachtainagus beidh £25 orthu (sos beag san éireamh), íocfar as na ranganna roimh ré.

 

Imeachtaí an Fhómhair

Plúra Lúra & Drama Club

The professional actress and blues singer, Mary Ryann will run a Plúra Lúra session focusing on rhymes, singing, poems and drama with children from nursery school age and p1 to p3 every Tuesday this term. Plúra Lúra will be held in the Canteen, Bunscoil Bheanna Boirce commencing on 11th of September. Classes will last 11 weeks and will cost £25. Classes will be paid for in advance. 

 

Mary Ryan, will also hold drama classes for older children. She will introduce the children to drama techniques and they will dramatise a selection of poems.  The children will present a show based on their work throughout the term to parents and friends at Christmas time. The drama club will meet  in the Bunscoil canteen, between 3.00pm-4.00pm on 11 Tuesdays throughout the Autumn term commencing on Tuesday 11th 2012. Classes will cost £25  which will be paid in advance to the Bunscoil secretary . A small snack (juice, fruit and crisps) will be provided.