pagemaster722014b

Grúpaí Tuismitheoirí agus Tachráin

Parent and Toddler Groups

Bíonn grúpa tuismitheoirí is tachráin ar siúl gach maidin Aoine i Halla Naomh Pádraig, Áth Bhriain idir 9.30rn-11.30rn. Bíonn Grúpa Tuistí is Leanaí eile ann i dTeach Carr Chuillion, Baile Hill gach maidin Déardaoin idir 9.30rn-11.30rn.

 

Bíonn atmaisféir an ghrúpa i gcónaí breá bríomhar ag na Grúpaí. Tosnaíonn an maidin le tábla ealaíne áit a ndéantar imeachtaí ceardaíochta eagsúla gach seachtain. Ag an am céanna bíonn súgradh saor ar siúl san cuid eile den halla agus tá rogha mhaith cluichí agus breagán ar fáil.

 

Bíonn sos sláintiúil ag na páistí ansin sula bhfilleann siad ar chúrsa imeartha; mar shampla ag déanamh míreanna méaraí agus biongó trí mhean na Gaeilge. Bíonn seans ag na tuismitheoirí agus na cúramóirí a scíth a ligint ansin le cupan tae nó caife agus bíonn sóanna (sláintiúla!) acu fósta agus bacáil bhaile ar fail de gnáth. Críochnaíonn an mhaidin i gcónaí le sráith amhrán agus rannta beaga i nGaeilge.

 

Tugann an seal seo seans iontach do na tuismitheorirí agus cúramóirí chun buaileadh le daoine eile, chun a suaimhneas a ghlacadh agus chun Gaeilge a foghlaim nó a labhairt más mian leo. Ó thaobh na páistí de, seo deis iontach chun teanga eile a chloisteáil agus a fhoghlaim ag an am sa saol nuair atá siad brea aireachtálach chun teangacha eile a fhoglaim. Bígí linn gach maidin Aoine – dóigh iontach atá ann chun an deireadh seachtaine a thósnú!

 

*   *   *

 

A Parent and toddler group runs every Friday in St Patrick's Hall, Bryansford, between 9.30am-11.30am. Another Irish language Parent and Toddler Group runs in Carcullion House, Hilltown each Thursday between 9.30am-11.30am.

 

The atmosphere in both groups is always lovely and lively.The morning commences with an art table where a variety arts and crafts are introduced each week.  At the same time free play is encouraged in the rest of the hall where there is a great selection of games and toys available.

 

The toddlers then have a healthy snack before returning to their play; for example, doing jig-saw puzzles and bingo through Irish. The parents and carers have an opportunity to take a break at this stage with a cup of tea or coffee and they also have a (healthy!) snack  which often includes home cooking. The morning always ends with a section of Irish language songs and rhymes.

 

This little stint gives parents and carers a great opportunity to meet up with others, to relax a little and to speak or to learn some Irish. Regarding the children, it provides them with an excellent chance to hear and learn another language at a time in their development when they are well predisposed to language acquisition. Come along on Fridays – it’s a super way to start the weekend!