pagemaster722014b

Ranganna Gaeilge  -  Irish Classes

An Fómhar 2018 - Ranganna Gaeilge

 

Beidh ranganna Gaeilge ag tosú arís le haghaidh an théarma. Seo leanas eolas orthu:

 

Ranganna tráthnóna i gcomhoibriú le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chaisleán Nua. Bíonn na ranganna lonnaithe i nDún Éigse, 1 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhlín. Íocfar as na ranganna siúd do CCÉ. Déan teagmháil le Glór Uachtar Tíre ar 028 437 70331 nó seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk chun eolais a fháil faoi chúrsaí cláraithe. Praghas: £56 fa choinne rang gan scrúdú (14 seachtain ranganna) agus ballraíocht ChCÉ ar barr:

Bun-Rang fa choinne páisti bunscoile (R1-R3): Dé Luain, 6.00in-6.45in (ag tosú 24ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Méabh Morgan. £4/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Bun-Rang fa choinne páisti bunscoile (R4-R7): Gach Máirt, 7.00in-7.45in (ag tosú 24ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Méabh Morgan. £4/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Bun-Rang: Dé Máirt,  7.00in-8.00in (ag tosú 25ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Méadbh Ní hÍr. £4/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Feabhsaitheoirí: Dé Céadaoin, ag 7.30in-8.30in (ag tosú 26ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Máirtín Stiobhárd. £4/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Comhrá: Dé Céadaoin, ag 7.00in-8.00in (ag tosú 26ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Le socrú. £4/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Rang GCSE Bliain 1: Dé Luain ag 6.30in-7.30in (ag tosú 24ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Ian McMillan £5/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

Rang GCSE Bliain 2: Dé Luain ag 7.30in-8.30in (ag tosú 24ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Ian McMillan £5/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

AS-Leibhéal Bliain 1: Dé Luain ag 6.15in-8.15in (ag tosú 24ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Ciara Hardy £8/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

• AS-Leibhéal Bliain 2: Dé Máirt ag 7.30in-9.00in (ag tosú 25ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Aidan Rodgers £7/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

A2-Leibhéal: Dé Céadaoin, ag 6.30in-8.30in (ag tosú 26ú Meán Fómhair). Múinteoir:  Ciara Pickering £8/an ranga agus ballraíocht ChCÉ)

 

Ranga Maidine (fa choinne Tuismitheorí Bhunscoile is Naíscoile agus an Phobail i gcoitinne): Beidh na ranganna lonnaithe sa Bhialann, Bunscoil Bheanna Boirche, Dún Draighin, Caisleán Uidhlín. Íocfar £3 an ranga as na ranganna seo (13 seachtain); £33 le híoc chun tosaigh ag an chéad rang.

o Bun Rang Gaeilge: Dé Luain ag 9.00rn-10.00in le Séamus Lawor.

o Feabhsaitheoirí: Gach Céadaoin ag 9.00rn-10.00rn le Tony O’Prey.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Glór Uachtar Tíre ar 028 437 70331 nó 0750 125 2027 nó ó gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn 2018 – Irish Classes

 

Irish classes will re-commence this term. Information is as follows:

 

Evening Classes run in cooperation with Comhaltas Ceolteoirí Éireann (CCÉ), Newcastle branch: These classes will be held in The Lodge, 1 Dublin Rd, Castlewellan. Payment for classes must be given directly to CCÉ. Contact Glór Uachtar Tíre directly on 028 437 70331 or e-mail gloruachtartire@hotmail.co.uk to obatin information on registration. Non-exam classes cost £56 plus CCÉ membership (which covers 14 weeks of classes at £4 per class). See below for details of costs for exam classes.

 

Irish Class for Primary School Children between P1-P3: Monday 6.00pm-6.45pm (commencing 24th of September). Teacher: Méabh Morgan. £4/class plus membership.

Irish Class for Primary School Children between P4-P7: Monday 7.00pm-7.45pm (commencing 24th of September). Teacher: Méabh Lawlor. £4/class plus membership.

• Absolute Beginners’ Class: Tuesday 7.00pm-8.00pm (commencing 25th of September). Teacher: Méadbh Ní hÍr. £4/class plus membership.

Improvers: Wednesday at 7.30-8.30pm (commencing 26th of September). Teacher: Máirtín Stiobhárd.

Conversation: Wednesdays at 7.00-8.00pm (commencing 26th September). Teacher: To be confirmed. £4/class plus membership.

GCSE Class Year 1: Mondays at 6.30-7.30pm (commencing 24th September). Teacher: Ian McMillan. Cost £5/class plus CCÉ membership.

GCSE Class Year 2: Mondays at 7.30-8.30pm (commencing 24th September). Teacher: Ian McMillan. Cost £5/class plus CCÉ membership.

AS-Level Class Year 1: Mondays at 6.15-8.15pm (commencing 24th September). Teacher: Ciara Hardy. Cost £8/class plus CCÉ membership.

AS-Level Class Year 2: Tuesdays at 7.30pm-9.00pm (commencing 25th September). Teacher: Aidan Rodgers. Cost £7/class plus CCÉ membership.

A2-Level: Wednesday 6.30-8.30pm (commencing on 27th September): Teacher Ciara Pickering. Cost £8/class plus CCÉ membership.

 

Morning Classes: Classes will be held in The Canteen, Bunscoil Bheanna Boirche, Bunkers Hill, Castlewellan. The term will last 11 weeks and will cost £33 to be paid at the first class.

Absolute Beginners: Monday at 9.00am-10.00am (commencing 1st October). Teacher: Séamus Lawlor.

• Improvers: Wednesday at 9.00am-10.00am (commencing 26th September). Teacher: Tony O’Prey.

 

For more information please contact Glór Uachtar Tíre on 028 437 70331 / 0750 125 2027 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk

gut sept irish language classes