pagemaster722014b

Ranganna Gaeilge  -  Irish Classes

An Fómhar 2017 - Ranganna Gaeilge

 

Beidh ranganna Gaeilge ag tosú arís le haghaidh an théarma. Seo leanas eolas orthu:

 

Ranganna i gcomhoibriú le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chaisleán Nua. Bíonn na ranganna lonnaithe i nDún Éigse, 1 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhlín. Íocfar as na ranganna siúd do CCÉ. Chun sin a dhéanamh buail isteach i nDún Éigse ar an Déardaoin, 7ú Meán Fómhair idir 7.00in-9.00in chun clárú. Praghas: £56 (£4 an ranganna fa choinne 14 seachtain fa choinne na gháth-ranganna. Tá eolas faoi ranganna scrúduithe ar fáil thíos) agus ballraíocht ChCÉ: Páiste: £5; duine fásta: £10; Clann £16.

 

• Bun Rang Gaeilge fa choinne Páistí Bunscoile (R5-R7): Dé  Luain ag 6.00in-6.45in le Kelly Nic Gabhainn (Seomra 2), £4/ranga

 

• Bun-Rang: Dé Luain 7.00in-8.00in le Kelly Nic Gabhainn (Seomra 3), £4/ranga

 

Meán-Rang: Dé Máirt 7.30in-8.30in Máirtín Stíobhard (Seomra 2) , £4/ranga

 

•Ard Rang Comhrá: Dé Chéadaoin 7.00in-8.00in le Thomas McKeefry (Seomra 8), £4/ranga

 

Rang GCSE Bliain 1: Dé Máirt 6.30in-7.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3), £5/ranga

 

Rang GCSE Bliain 2: Dé Máirt 7.30in-8.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3), £5/ranga

 

AS-Leibhéal Bliain 1: Dé Máirt 7.30in-9.00in Le Aodhán Mac Ruairí (Seomra 8), £8/ranga

 

AS-Leibhéal Bliain 2: Dé Chéadaoin 6.30in-8.30in Le Ciara Pickering (Seomra 2), £8/ranga

 

A2-Leibhéal: Dé Luan ag 6.45in-8.45in le Ciara Nic Giolla Deacair Seomra 2), £8/ranga

 

Bíonn na ranganna  a leanas eagraithe ag Glór Uachtar Tíre amháin.

•Ranganna Maidine (fa choinne Tuismitheorí Bhunscoile is Naíscoile agus an Phobail i gcoitinne): Beidh na ranganna lonnaithe sa Bhialann, Bunscoil Bheanna Boirche, Dún Draighin, Caisleán Uidhlín. Mairfidh an téarma 11 seachtain agus beidh £33 mar phraghas orthu le híoc chun tosaigh ag an chéad rang (nó £18 fa choinne an chéad 6 rang).

 

• Bun Rang Gaeilge: Dé Máirt 9.15-10.15rn le Múinteoir le Méabdh Ní hÍr.

 

• Feabhsaitheoirí: Dé Céadaoin 9.15rn-10.15rn le Tony Ó Preith.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Glór Uachtar Tíre ar 028 437 70331 nó 0750 125 2027 nó ó gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn 2017 – Irish Classes

 

Irish classes will re-commence this term. Information is as follows:

 

Classes run in cooperation with Comhaltas Ceolteoirí Éireann (CCÉ), Newcastle branch. These classes are held in The Lodge, 1 Dublin Rd, Castlewellan. Payment for these classes must be given directly to CCÉ. To register, please come along to The Lodge on Thursday 7th Sept between 7pm-9pm. Cost: £56 (£4 per class for 14 weeks for non-exam classes. Information on exam class proces is available below) plus CCÉ membership: Child: £5, adult: £10; family: £16.

 

Beginners Class for Primary School Children (P5-P7): Monday 6.00pm-6.45pm with Kelly Nic Gabhainn (Rm 2), £4/class

 

•Absolute Beginners: Monday 7.00pm-8.00pm with Kelly Smith (Rm 3),  £4/class

 

Improvers: Tuesday 7.30pm-8.30pm with Máirtín Stiobhard (Rm 8),  £4/class

 

Advanced Conversation: Wednesday 7.00pm-8.00pm with Thomas McKeefry (Rm 8),  £4/class

 

GCSE Year 1: Tuesday 6.30pm-7.30pm with Ciara Rodgers (Rm 3) £5/class

 

•GCSE Year 2: Tuesday 7.30pm-8.30pm with Ciara Rodgers (Rm 3) £5/class

 

•AS-Level Year 1: Tuesday at 7.30pm-9.00pm with Aidan Rodgers (Rm 8), £8/class

 

•AS-Level Year 2: Every Wednesday at 6.30pm-8.30pm with Ciara Pickering (Rm 2) £8/class

 

A2-Level: Every Monday at 6.45pm-8.45pm with Ciara Hardy (Rm 2) £8/class

 

The following classes are co-ordinated solely by Glór Uachtar Tíre.

•Morning Classes (for Parents of children attending the Bunscoil & Naíscoil and the public generally): Classes will be held in The Canteen, Bunscoil Bheanna Boirche, Bunkers Hill, Castlewellan. The term will last 11 weeks and will cost £33 to be paid in advance on the first day of the course.

 

o Absolute Beginners: Tuesday 9.15am-10.15am with Méabdh Ní hÍr.

 

o Improvers: Wednesday 9.15am-10.15am with Tony O’Prey.

 

For more information please contact Glór Uachtar Tíre on 028 437 70331 / 0750 125 2027 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk

gut sept irish language classes