pagemaster722014b

Ranganna Gaeilge  -  Irish Classes

An Fómhar 2016 - Ranganna Gaeilge

 

Beidh ranganna Gaeilge ag tosú arís le haghaidh an théarma. Seo leanas eolas orthu:

 

Ranganna i gcomhoibriú le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chaisleán Nua. Bíonn na ranganna lonnaithe i nDún Éigse, 1 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhlín. Íocfar as na ranganna siúd do CCÉ. Chun sin a dhéanamh buail isteach i nDún Éigse maidin Dé Sathiarn ar bith idir 10.00rn-12.00 meánlae nó Déardaoin ar bith idir 6.00in-8.00in. Praghas (14 seachtain ranganna agus ballraíocht ChCÉ).

 

• Bun Rang Gaeilge fa choinne Páistí Bunscoile (R5-R7): Dé  Máirt ag 5.00in-5.45in le Sorcha Ní Ghráinne

Bun Rang Gaeilge fa choinne Páistí Bunscoile (R5-R7): Dé Máirt ag 5.45in-6.30in le Sorcha Ní Ghráinne

• Bun-Rang: Dé Máirt 7.00in-8.00in le Edel Ownes (Seomra 3)

Feabhsaitheoirí: Dé Máirt 7.30in-8.30in Máirtín Stiobhard (Seomra 2)

Meán Rang Uachtarach: Dé Céadaoin 7.00in-8.00in le Tony Ó Preith (Seomra 2)

•Ard Rang Comhrá agus Léitheoireachta: Dé Luain 8.00in-9.00in le Aodhán Mac Ruairí (Seomra 8)

Rang GCSE Bliain 1: Dé Céadaoin 6.30in-7.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3)

Rang GCSE Bliain 2: Dé Céadaoin 7.30in-8.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3)

AS-Leibhéal: Dé Luain 6.30in-8.30in Le Ciara Pickering (Seomra 2)

A2-Leibhéal: Dé Luan ag 6.45in-8.45in le Ciara Nic Giolla Deacair Seomar 3)

 

Bíonn na ranganna  a leanas eagraithe ag Glór Uachtar Tíre amháin.

•Ranganna Maidine (fa choinne Tuismitheorí Bhunscoile is Naíscoile agus an Phobail i gcoitinne): Beidh na ranganna lonnaithe sa Bhialann, Bunscoil Bheanna Boirche, Dún Draighin, Caisleán Uidhlín. Mairfidh an téarma 13 seachtain agus beidh £39 mar phraghas orthu le híoc chun tosaigh ag an chéad rang (nó £18 fa choinne an chéad 6 rang).

 

• Bun Rang Gaeilge: Dé Máirt 9.15-10.15rn le Eddie Ó hAodhagáin.

• Feabhsaitheoirí: Dé Céadaoin 9.15rn-10.15rn le Tony Ó Preith.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Glór Uachtar Tíre ar 028 437 70331 nó 0750 125 2027 nó gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn 2016 – Irish Classes

 

Irish classes will re-commence this term. Information is as follows:

 

Classes run in cooperation with Comhaltas Ceolteoirí Éireann (CCÉ), Newcastle branch. These classes are held in The Lodge, 1 Dublin Rd, Castlewellan. Payment for these classes must be given directly to CCÉ Cost (includes 14 weeks of classes plus CCÉ membership):

 

Beginners Class for Primary School Children (P5-P7): Tuesday 5.00pm-5.45pm with Sarah Grant

Beginners Class for Primary School Children (P5-P7): Tuesday 5.45pm-6.30pm with Sarah Grant

•Absolute Beginners: Tuesday 7.00pm-8.00pm with Edel Ownes (£4/class)

Improvers: Tuesday 7.30pm-8.30pm with Máirtín Stiobhard (£4/class)

•Upper Intermediate: Wednesday 7.00pm-8.00pm with Tony O'Prey (£4/class)

Advanced Conversation and Reading: Monday 8.00pm-9.00pm with Aidan Rodgers (£4/class)

GCSE Year 1: Wednesday 6.30pm-7.30pm with Ciara Rodgers (£5/class)

•GCSE Year 2: Wednesday 7.30pm-8.30pm with Ciara Rodgers (£5/class)

•AS-Level: Monday at 6.30pm-8.30pm with Ciara Pickering (Cost: To be decided)

•A2-Level: Every Monday at 6.45pm-8.45pm with Ciara Hardy (£8/class)

 

These following classes are co-ordinated solely by Glór Uachtar Tíre.

•Morning Classes (for Parents of children attending the Bunscoil & Naíscoil and the public generally): Classes will be held in The Canteen, Bunscoil Bheanna Boirche, Bunkers Hill, Castlewellan. The term will last 13 weeks and will cost £39 to be paid in advance on the first day of the course.

 

o Absolute Beginners: Tuesday 9.15am-10.15am with Eddie O'Hagan.

o Improvers: Wednesday 9.15am-10.15am with Tony O’Prey.

 

For more information please contact Glór Uachtar Tíre on 028 437 70331 / 0750 125 2027 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk

gut sept irish language classes