pagemaster722014b

Scoil Samhraidh Shéamus Uí Néill 2016

Séamus Ó Neill Summer School 2016

Tá Glór Uachtar Tíre iontach bródúil Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2016 a sheoladh i gcomhoibriú leis an Fhéile Soma.

 

Tá eolas ar fáil faoi na himeachtaí uilig a bheas ar siúl i rith an Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill  (Iúil 15ú-17ú) ar an suíomh Gréasáin sa nasc a leanas: somafestival.com/scoilsamhraidh

Ná bíodh aon drogall oraibh teagmháil a dhéanamh le Glór Uachtar Tíre (028 437 70331 nó gloruachtartire@hotmail.co.uk) má tá tuilleadh céist agaibh faoin Scoil Samhraidh. Tá cuid de na himeachtaí soar, is féidir íoc as na himeachtaí eile ag an doras, ach caithfear áit a chur san áirithe faoi choinne cuid de na himeachtaí.

Tá muid ag dúil le sibh uilig a fheiceáil ag na himeachtaí i rith an 15ú-17ú Iúil!

 

Glór Uachtar Tíre is very proud to launch the Séamus O'Neill Summer School 2016 in partnership with The Soma Festival.

Information on all the events which will take place during the Seamus O'Neill Summer School (15th-17th July) is available on the website at the following link: somafestival.com/scoilsamhraidh

Please do not hesitate to get in touch with Glór Uachtar Tíre if you have any questions about the Summer School (028 437 70331 or gloruachtartire@hotmail.co.uk). Some events are free, the other events can all be paid for at the door however many events do need to be booked in advance.

We're looking forward to seeing you all at the events during 15th-17th July!

 

 

Fiona Ní Mhaoilir
Link button
Poster 4 Facebook Crich 21.06.16 Clár ama 2016

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill - 15ú-17ú Iúil 2016

Dé hAoine, 15ú Iúil, 7.00in-8.20in: Seó aonair ‘Ó Pheann an Phiarsaigh’ le Noel Ó Gallchóir. Maginn's Bar/Resturant. Táille: £6

Sa léiriú pearsanta corraitheach seo ar shaol agus ar shaothar duine de mhórphearsana agus de mhórlaochra na hÉireann, cuirtear bladhm bheochta an athuair faoi shaothar scríofa Phádraig Mhic Phiarais (1879-1916) agus cuirtear seoda an tsaothair sin i láthair go máistriúil.

Bronnadh Gradam Stewart Parker 2015 ar an drama. Íocfar as an seó ag an doras.

 

Dé Sathairn, 16ú Iúil, 10.00rn-4.00in: Dianchúrsa Gaeilge. Beidh trí leibhéal ranganna ar fáil; bun-, mean-, ard-rang). Bunscoil Bheanna Boirche. Táille: £20 (Tá lón san áireamh). Beidh uimhreacha teoranta caithfear d’áit a chur in airithe. Glaoigh ar Glór Uachtar Tíre ar 0750 125 2027 nó seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

Dé Sathairn, 16u Iúil, 11.00in-1.00in: Seán Caisleán Uidhlín: Siúlóide stairiúil stiurtha le saineolaí staire áitiúil, Aodhán Ó Raghailligh. ag fágail Urban Café ag 11.00in. Táille: £3

 

Dé Sathairn, 16ú Iúil, 4.30in-6.30in: Blas is Boladh Seisiún Máistir Cócaireachta le Eamonn Ó Catháin. Cearnóg Uachtarach Chaisleán Uidhlín. Táille: £7

Beidh an Chef clúiteach, Eamonn Ó Catháin, ag cócaireacht príomh béile agus milseog agus beidh deis ag triúr ón lucht féachanna cúidiú leis. Beidh uimhreacha teoranta caithfear d’áit a chur in airithe. Glaoigh ar Glór Uachtar Tíre ar 0750 125 2027 nó seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

Dé Sathairn, 16ú Iúil, 10.00in-1.00rn: Cabaret Craiceáilte léirithe ag Rónán Mac Aodha Bhuí agus scoth ceoltóirí. Savages Bar. Táille: £7

Seo leanas clár spleodrach, galánta na hoiche:

•D’Bize (Ceol traidisiúnta na hÉireann, na hAlban, Cape Breton & na Fraince)

•Fatlip   (Ceol te bruite func /práis/gormacha & buillí mire na cruinne, nach mbeadh as áit i New Orleans.)

•Fís : Ceol Gaelach & Bailéid /Amhráin Sean Nóis le glún úr an cheoil as Gaeltacht Thír Chonaill.

•Emma Ní Fhíoruisce & Cathal Banjo Ó Cuireáin: Sár Réalta Óga Ghaoth Dobhair

•Eve Belle : An t-amhránaí is ansa le Coldplay as Mín an Chladaigh, i nGaeltacht Thír Chonaill.

•Agus aíonna speisialta eile.

 

Dé Domhnaigh, 17ú Iúil, 3.00in-4.00in: Coimhéad do Chéim! Turas Dátheangach Bus Dírithe ar Logainmneacha. Ag fágail Dún Éigse ag 3.00in. Táille: £5

Beidh saineolaí logainmneach na háite, Ciarán Dunbar, i mbun an turais seo. Beidh uimhreacha teoranta caithfear d’áit a chur in airithe. Glaoigh ar Glór Uachtar Tíre ar 0750 125 2027 nó seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk

 

Séamus O’Neill Summer School - 15th-17th July 2016

Friday, 15th July, 7.00pm-8.00pm: One man show ‘From Pierce’s Pen’ with Noel Ó Gallchóir. Maginn’s Bar/Resturant. Price: £6

In this personal and moving presentation on the life and works of one of Ireland’s most renowned heros, Patrick Pierce’s works are once again brought to life and the jewels of his writing are introduced in a masterful production. This drama won the Stewart Parker 2015 Award. Admission at the door.

 

Saturday, 16th July, 10am-4.00pm: Irish Language Intensive Course (three levels of classes will be available; beginners, intermediate and advanced). Bunscoil Bheanna Boirche. Price: £20 (includes lunch). Numbers are limited. Advanced booking essential. Call 0750 125 2027 or e-mail gloruachtartire@hotmail.co.uk to book your place.

 

Saturday, 16th July, 11.00am-1.00in: Historic Castlewellan; An bilingual historical walk through Castlewellan guided by our local history expert, Aodhán Ó Raghailligh. Departing from Urban Café ag 11.00am. Price: £3

 

Saturday, 16th July, 4.30pm-6.30pm, See and Sample Master Class Cookery session with Eamonn Ó Catháin. Upper Square: Price: £7 The celebratory chef, Eamonn Ó Catháin, will cook a main course and dessert and three members of the audience will have the opportunity to cook with him. Numbers are limited. Advanced booking essential. Call 0750 125 2027 or e-mail gloruachtartire@hotmail.co.uk to book your place.

 

Saturday, 16th July, 10.00pm-1.00am: Cabaret Craiceáilte presented by Rónán Mac Aodha Bhuí . Savages Bar. Price: £7

Following is the night’s superb, eclectic line up:

•D’Bize: Traditional music from Ireland, Scotland Cape Breton and France

•Fatlip: Hot, fiery funk music/ brass/ blues & dynamic indo pulse not out place in New Orleans)

•Fís : Traditional Irish music and ballads from a new generation of musicians from the Donegal Gaeltacht.

•Emma Ní Fhíoruisce & Cathal Banjo Ó Cuireáin: Rising young Gweedore stars

•Eve Belle: Rising star from Meedaclady in Donegal Gaeltacht, recently commended by Coldplay.

•And other special guests

 

Sunday, 17th July, 3.00pm-4.00pm: Know your Place! Bilingual Place-name Bus Tour of locality. Departing The Lodge at 3.00pm. Price: £5

This bus tour will be guided by a local place names expert, Ciarán Dunbar. Numbers are limited. Advanced booking essential. Call 0750 125 2027 or e-mail gloruachtartire@hotmail.co.uk to book your place.