pagemaster722014b

Scoil Samhraidh Shéamus Uí Néill 2017

Séamus Ó Neill Summer School 2017

Fiona Ní Mhaoilir
Link button
Lindberg Ciorcal Amhránaiochta Dianchúrsa Gspota1

Déardaoin, 13ú Iúil:

Preab-Ghaeltacht - Fountain Bar, 7-10in, 13ú Iúil

 

Aoine, 14ú Iúil:

Preab san Aer - Léamh, ceardlann agus seisiún cumadóireachta faoi choinne páiste 8-11 bliana le Máire Zepf', Leabharlann Chaisleán Uidhlín, 3.30pm-4.30pm, 14ú Iúil

 

Preab-Ghaeltacht - Savages, 2-5in, 14ú Iúil

 

Reic - Seisiún filíochta splanc-spreagtha, Mulhollands, 9in, 14ú Iúil

 

Satharn, 15ú Iúil:

Dianchúrsa Gaeilge, Bunscoil Bheanna Boirche, 10rn-4in, 15ú Iúil, £20 (lóín san áireamh)

 

Siúlóid Ghrainghrafadóireachta, ag buaileadh le chéile ag Urban Café, 10.30rn

 

Bopóga, seó puipéid fa choinne páiste le Gráinne Holland, Cearnóg Iochtarach, 1.00in

 

Dream Dearg; Cruinniú  faoin chéad cheim eile, CGL, 2.00in

 

Preab-Ghaeltacht, CGL, 5.00in

 

G-Spóta, Savages, 9.00in. £10 (íoctha ag doirse)

 

Domhnach, 16ú Iúil:

Preab-Ghaealtacht, Fountain Bar, 3.30in

 

Thursday, 13th July:

Pop-Up Gaeltacht - Fountain Bar, 7-10pm, 13th July

 

Friday, 14th July:

Flights of Fancy - Reading, workshop and brainstorm for children between 8-11 years with Máire Zepf, Castlewellan Library, 3.30-4.30pm, 14th July

 

Pop-Up Gaeltacht - Savages, 2-5pm, 14th July

 

Reic - Slam poetry session, Mulhollands, 9pm,14th July

 

Saturday, 15th July:

 

Intensive Irish language Course, Bunscoil Bheanna Boirche, 10am-4.00pm, 15th July. £20 (includes

 

Photography Walk, meeting outside Urban Café, 10.30am

 

Bopóga, puppet show for children with Gráinne Holland, Lower Square, 1.00pm

 

Dream Dearg; Meeting on the next stage to promote Irish in Conradh na Gaeilge campaign,GAA Club, 2.00pm

 

Pop-Up Gaeltacht, GAA Club, 5.00pm

 

G-Spóta, Night club through Irish, Savages, 9.00pm. £10 (admission at doors)

 

Sunday, 16th July:

Pop-Up Gaeltacht, Fountain Bar, 3.30pm

 

 

 

 

Summer School Logo final Summer School Logo final