top of page

Agallamh na Féile / Festival Interview


Is mór an onóir do choiste Ghlór Uachtar Tíre go mbeidh beirt iníon Shéamuis Uí Néill, Caitríona O'Drudy agus Eithne Ní Néill, páirteach san fhéile ar an Domhnach 24ú Iúil 2022.


Beidh siad ag plé gearrscéaltaí Uí Néill le craoltóir agus scríbhneoir, Cathal Póirtéir.


Imeacht hibrid a bheas i gceist; beidh sé lonnaithe i Halla an Phobail, Caisleán Uidhilín, áit a bheas Eithne ag caint linn ach beidh Caitríona agus Cathal páirteach linn ar-líne. Is féidir leat a bheith linn go beo i gCaisleán Uidhilín nó thiocfadh leat páirt a ghlacadh ar-líne chomh maith.


Beidh muinteoir Gaeilge áitiúil, Aodhán Mac Ruairí, ag stiúradh an imeacht ar fad fanár gcoinne. Ná caill an agallamh stairiúil seo.


  • Halla an Phobail, Caisleán Uidhilín nó ar líne

  • 7in - 8in


Beidh an agallamh seo saor in aisce ach iarrfar ort d'áit a chur in áirithe má tá sé ar intinn duit a bheith páirteach ar-líne agus go beo.

It is a great honour to Glór Uachtar Tíre's committee that Séamus Ó Néill's two daughters, Caitríona O'Drudy and Eithne O'Neill are participating in this year's festival on Sunday 24th July 2022.

They will be discussing Ó Néill's short stories with the writer and broadcaster, Cathal Póirtéir.

This will be a hybrid event; it will be based in Castlewellan Community Hall, from where Eithne will speak and Caitríona and Cathal will participate on-line. You can either join us live in Castlewellan or you can take part in this interview on-line also.


Local Irish language teacher, Aidan Rodgers, will be guiding the whole event for us in Castlewellan. Don't miss out on this historic interview.


  • Castlewellan Community Hall or online

  • 7pm-8pm


This is a free event but you will be required to book your place if either you plan to join us live or on-line here: https://www.gloruachtartire.com/event-details/agallamh-na-gearrscealta-doras-isteach-ar-shaothar-ui-neill-interview-the-short-stories-a-door-into-oneills-work
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page