top of page

An Grúpa Tuistí is Leanaí/ Parent and Toddler Group

Bhí an seisiún deireanach den Ghrúpa Tuismitheoirí agus Tachráin roimh Nollaig againn an tseachtain seo chaite. Bhí am ar dóigh againn!


Go raibh míle maith agat do Bhairbre as bia blasta, sláintiúla a ullmhú gach seachtain. Buíochas ollmhór do Helen, Frances, Brianna, Alannah Cáitlín-Ailbhe agus Úna a thug cuidiú dúinn i rith an téarma ag eagrú an sheisiúin. Agus tá muid fíor-bhuíoch de Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin as tacú leis an imeacht speisialta seo. Go raibh maith agat fosta do na tuismitheoirí/cúramóirí agus páistí a mbíonn ag freastail gach seachtain.


Agus, ar ndóigh buíochas mór do Lacey a rinne jab den scoth ag scaipeadh na bronntanais!

Bíodh Nollaig mhór mhaith agaibh uilig!


The final session of our Irish language parent and toddler group before the Christmas break took place last week. We'd a ball!


Thanks so much to Bairbre for preparing such tasty and healthy food throughout the year. A Big thanks also goes to Helen, Frances, Brianna, Alannah, Cáitlín-Ailbhe and Úna who helped us organise the session throughout this term. We're sincerely grateful to Newry, Mourne and Down District Council for supporting this wonderful project. Thanks also to the parents/carers and children who come along each week.


And, of course a big thanks to Lacey who did a super job distributing gifts! We hope you all have a lovely Christmas!

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page