top of page

An Grúpa Tuistí is Leanaí/ Parent and Toddler Group: Slán Michelle!

Beidh an Grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin ar ais in Áth Bhriain maidin amárach ag 10rn. Bígí linn agus muid ag cur dearcáin agus cnóanna capaill!

Ach roimh tús an téarma úr ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil agus ár slán a fhágáil le Michelle Nic Giolla Fhinnéin a bhí ar fhoireann an Ghrúpa le blianta ach atá ag bogadh anonn anois. Thog Michelle na céadta smaoineadh galánta léi chuig an Grúpa agus thug sí stiúir agus comhairle iontach dúinn thar na blianta. Guímid gach rath uirthi lena cuid tionscadail cruthaitheachta sa todhchaí.

The Irish Language Parent and Toddler Group will be back in Bryansford tomorrow morning at 10am. Join us as we plant acorns and chestnuts!

But before the new term kicks off, we'd like to sincerely thank and to give a big and reluctant good-bye to Michelle McAleenan who was part of the Grúpa team for years, but who is now moving on.

Michelle brought hundreds of gorgeous ideas to the Grúpa and she provided great guidance and advice over the years. We wish her all the very best in all her creative projects in the years ahead.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page