top of page

Buaiteoirí Chomórtas Scoile!


Bhí lúchair ar Glór Uachtar Tíre Comórtas Scoile na Nollag a reachtáil fa choinne daltaí bunscoile agus daltaí meánscoile. Bhí ar na daltaí dán a scríobh faoin Gheimhreadh. Comhghairdeas le na buaiteoirí uilig chomh maith le gach duine eile a ghlac páirt. Rinne achan duine iarracht ollmhór agus bhí sé iontach deacair na buaiteoirí a phiocadh.

Bhí 2 rannóg ann in sna comórtas bunscoile agus meánscoile. Bhí duaiseanna iontach flaithiúil le buachan!

In san chéad rannóg bunscoile, bhain Georgia an 1ú áit agus fuair sí Scrabble as Gaeilge. Bhain Naomhín an 2ú áit agus fuair sí Biongó Éadaí. Bhain Caitlin & Clódagh an 3ú háit agus fuair siad Snap as Gaeilge chomh maith le cupán Gaeilge.


In san dárna rannóg, bhí Leah-Rose in san chéad áit agus fuair sí Cluedo as Gaeilge. In san 2ú áit, fuair Sebastian Biongó Bóthar. Bhain Aoife an 3ú háit agus fuair sí Focal ar fhocal!


Bhí duaiseanna den scoth le buachan in san chomórtas meánscoile. Fuair na buaiteoirí tacaíocht i dtreo turas Gaeltachta. 1ú: £100, 2ú: £75 & 3ú: £50. Bhí muid iontach sásta go bhfuair muid iarratais ó roinnt mhaith meánscoileanna, Naomh Maolmhaodhóg, Coláiste na Séimhne agus Naomh Luaighidh san áireamh.


In san chéad rannóg meánscoile, bhain Bella an 1ú áit, bhí Daniel in san 2ú áit agus Erin May in san tríú háit. In san dárna rannóg, bhain Ana Luisa an chéad áit agus Ailbhe sa 2ú áit.


Maith sibh uilig!


Schools Competition Winners!

Glór Uachtar Tíre was delighted to organise a poetry competition for both primary school pupils as well as secondary school pupils. Each student had to write a poem about winter. Congratulations to the winners and to all who took part. Everyone made an amazing effort and it was difficult to pick the winners. There were 2 sections in both competitions. There were very generous prizes up for grabs!


In the first section of our Primary competition, Georgia won 1st place with Scrabble as Gaeilge as her prize. In 2nd place was Naomhín who was awarded Biongó Éadaí. Caitlin & Clódagh came in at 3rd place with the girls receiving Snap as Gaeilge as well as an Irish language mug.


In our second section, Leah-Rose triumphed in 1st place and received Cluedo as Gaeilge. In 2nd place was Sebastian who was awarded Biongó Bóthar. Aoife was our 3rd place winner and she received Focal ar fhocal!


There were incredible prizes up for grabs in our Secondary schools competition. Each winner received a monetary scholarship towards a Gaeltacht course. 1st: £100, 2nd: £75 & 3rd: £50. We were elated to receive multiple entries from numerous schools, including St.Malachy’s, Shimna College and St.Louis.


In the first secondary section, Bella won first place, Daniel was awarded 2nd place and Erin May came in at 3rd place. In the second section, Ana Luisa was awarded first place and Ailbhe won 2nd place.


Well done!
Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page