Clár Áitiúil/Local Programme

Cur Cúiteamh: anocht @6in

Ceann Scribe an Iúr. Ag plé carthanachtaí: *Colin Bell, Iontaobhas Aisdúichthe Chaoimhín Mhic Giolla Cloig, *Ceol & Caint ó Darren Mag Aoidh *Treallamh Cosanta Pearsanta: físeán ó Louise Mhic Ghabhann *Ciarán Rafferty ar obair Naomh Uinseann De Pól.

Cur is Cúiteamh Live, tonight @ 6pm, Destination Newry. This week looks at local & national charities: *Colin Bell: The Kevin Bell Repatriation Trust *Music & chat with Darren Mag Aoidh *PPE4Health: a video by Louise Smith *Ciarán Rafferty: The work of the St Vincent de Paul.

Recent Posts

See All

Bí i dteagmháil linn

Glór Uachtar Tíre, Dún Éigse, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Co. An Dúin

(0044) 43770331

 

Glór Uachtar Tíre 2020 - Suíomh deartha ag Frainc Rua