top of page

Club Óige/Youth Club

Tá Club óige Uachtar Tire ar ais fá choinne téarma úr lán le dea-chomhluadar, imeachtaí agus spraoi. Seo clár ama den téarma úr agus roinnt grianghgraif ó téarma an fhómhair.

The local Irish language youth club, Club Óige Uachtar Tíre, is back for a new term full of good company, events and fun. Here's the time table for the new term and some pictures from the autumn term.
bottom of page