top of page

Daonáireamh 2021/ 2021 Census


Daonáireamh 2021

Mar is eol daoibh tá Daonáireamh 2021 foilsithe agus caithfear á líonadh isteach roimh an 21ú Márta. I mbliana, is féidir an Daonáireamh a dhéanamh ar líne.

Tá ceisteanna ann faoi úsáid teanga. Tá ceist ann maidir le do phríomhtheanga; agus tá ceisteanna ann maidir le do chumas Gaeilge. Beidh an t-eolas seo iontach luachmhar do chur chun cinn na Gaeilge amach anseo. Is féidir an fhoirm féin a líonadh trí Ghaeilge ag bit.ly/Gaeilge21 Tá físeán faoi seo déanta ag Glór Uachtar Tíre thuas. Scaip é le do thoil!


2021 Census

AS you are aware, the 2021 Census has been published and has to be completed by March 21st. This year, the Census can be completed on-line.

It contains questions regarding language use. It contains a question on primary langauge use; and it has questions regarding langauge ability. This information will be very valuable for the future development of Irish. The form can be completed in Irish ag bit.ly/Gaeilge21


A video on this above was made by Glór Uachtar Tíre. Please feel free to share it!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page