top of page

Féile 15/Festival of 15


Tá na himeachtaí a leanas uilig lán le Gaeilge san Fhéile 15 atá ar siúl faoi láthair:

- Local Stories and Myths: Beidh Cathal Ó Baoill ag inse scéaltaí trí mheán na Gaeilge agus déanfar aistriúchán orthu go Ultais. Ionad: Tory Bush Cottages 22ú Meitheamh ag 7.30in (Anocht!!!); 29ú Meitheamh agus The Turnip House: 6ú, 13ú Iúil.


- Club Leabhair ag plé 'Thirty-Two Words for Field: Lost Words of the Irish Landscape' le Manchan Magan. Beidh an club seo beagnach uilig i mBéarla ach ag plé na Gaeilge. Dé Céadaoin, 23ú Meitheamh ag 7.30in. Imeacht ar Zoom.


- Early Morning Bird Song Walk: Beidh Pól Mac Cana ag stiúradh na siúlóide seo trí mheán Gaeilge, Béarla, an Laidín agus ceol na néin!. Dé Sathairn, 3ú Iúil ag 6.00rn ag Choc Bunker, Caisleán Uidhilín.


Tuilleadh eolais: https://festivalof15.com/

The Following events which will take place during the Festival of 15 are full of Irish!

- Local Stories and Myths: Cathal Ó Baoill will be telling ancient stories in Irish and they will be translated into Ulster Scots. Venue: Tory Bush Cottages, 22nd June ag 7.30pm (tonight!!!), 29th June and at The Turnip House on 6th, 13th July.


- Book Club discussing 'Thirty-Two Words for Field: Lost Words of the Irish Landscape' by Manchan Magan This club will be almost wholly through English but the focus is the Irish language. Wednesday, 23rd June ag 7.30pm. On-Line (Zoom).


- Early Morning Bird Song Walk: Pól Mac Cana will be guiding this walk through the medium of Irish, English, Latin and bird song!. Saturday, 3rd July at 6am, Bunkers Hill, Castlewellan


More info at: https://festivalof15.com/

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page