top of page

Fuaimniú na Gaeilge! Irish Language Pronunciation!


Tá Glór Uachtar Tíre ag cur dhá shraith eile d'Atomic Irish ar fáil. Tá an cúrsa seo dírithe ar chóras fuaimniú na Gaeilge.

Beidh sraith amháin dírithe ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus beidh an chéad sraith eile fá choinne daoine a bhfuil bunús maith Gaeilge acu; ar a laghad thart fá leibhéal GCSE nó níos mó.

Mairfidh an dhá shraith cúig seachtain, uair amháin gach seachtain. Beidh costas £20 ar an chúrsa ar fad os rud é gur imeacht fíordheontais é seo le tacú an Roinn Pobal trí mheán Conradh na Gaeilge.

Beidh an cúrsa fá choinne foghlaimeoirí ar siúl gach Máirt 7.30pm-8.30pm ag tosú ar an 23ú Márta. Beidh an cúrsa fá choinne daoine le bunús maith Gaeilge acu ar siúl gach Luan, ag tosú ar an 22ú Márta ag 7.30in-8.30in. Tá áiteanna teoranta. Chun d'áit a chur in áirithe brú ar 'Imeachtaí/Events ar an shuíomh gréasáin seo. Glaoigh ar 07501 252027 nó seol ríómhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk chun tuilleadh eolais a fháil.

Glór Uachtar Tíre is presenting two more series of the Atomic Irish course. This course focuses on the pronunciation system which underpins Irish.

One series is for Irish language beginners and the other series is for those who have a good foundation in Irish; at least around GCSE-level or more advanced.

Both series of classes will last for 5 weeks, one hour each week. The whole course costs £20 due to funding from the Department for Communities coordinated by Conradh na Gaeilge.

The beginners course will run on a Tuesday night between 7.30pm-8.30pm commencing on March 23rd. The course for those with more advanced Irish will run on a Monday night between 7.30pm-8.30pm, commencing on the 22nd March. Places are limited. To register your place click on 'Imeachtaí/Events' on this website. Call 07501 252027 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk for more information.


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page