top of page

Oíche na gCroisíní ar Zoom! Making St Brigid's Crosses on Zoom!

Tá gliondar ar Glór Uachtar Tíre Lá Fhéile Bríde a ceiliúradh leis an ghrúpa timpeallachta áitiúil úr, The Dolmens Climate Action Network, le Oíche na gCroisíní ar an Domhnach, an 31ú Eanáir 7in-8.30in ar Zoom. Beidh muid ag déanamh cros agus ag plé Naomh Bríd agus na traidisiún a bhaineann léi. Beidh am t-imeacht seo fóirsteanach fá choinne foghlaimeoirí agus daoine le Gaeilge ar a dtoil acu. Bígí linn le haghaidh spraoi agus scéaltaí!

Imeacht saor in aisce: 07501 252027 nó gloruachtartire@hotmail.co.uk chun eolas agus nasc Zoom a fháil.


Glór Uachtar Tíre is delighted to be celebrating St Brigid's Day with the new local environmental group, The Dolmens Climate Action Network, with a cross-making night on Sunday, 31st January at 7pm-8.30pm on Zoom. We'll be making crosses and discussing St Brigid and the traditions associated with her. This event is suitable for those learning Irish as well as fluent speakers. Join us for some stories and chat!

Free Event: 07501 252027 or gloruachtartire@hotmail.co.uk for more info and Zoom link.


Recent Posts

See All
bottom of page