top of page

Péinteáil in Uiscedhathanna le Fiona Ní Mhaoilir / Painting in Watercolours with Fiona Ní Mhaoilir

Beidh ealaíontóir, Fiona Ní Mhaoilir atá lonnaithe i mBéal Feirste faoi láthair, i mbun an cheardlann ghalánta seo.


Tá an cheardlann seo mar intreoir bunúsach do phéintéireacht uiscedhatha. Is meán iontach iloibritheach é uiscedhath, tá sé go h-iontach fá choinne gach stíl péintéireachta. Beidh muid ag fiosrú teicnící uiscedhatha éagsúla agus beidh muid ag foghlaim faoi cheapachán agus faoi agus dath in atmaisféar réidhchuiseach agus cairdiúil.


Is ealaíontóir na linne seo í Fiona a mbíonn ag obair le meán éagsúla. Bhí a cuid saothair i dtaispeántais go náisiúnta agus go idirnáisiúnta agus tá sé i mbailiúchain poiblí agus príobháideach i SAM, in Eoraip agus sa RA.


Mairfidh an cheardlann 3 uair. Beidh an cheardlann trí mheán na Gaeilge ach beidh fáilte roimh fhoghlaimeoirí. Caithfear clárú fá choinne an imeacht seo.


Beidh na ábhair a leanas uait fá choinne na ceardlainne seo: Bloc uaiscedhatha A4, scuibíní (boga), peann luaidhe HB nó 2H, pailéad, scriosán puití, teip chumhdaigh, sean Taetuáille nó éadach chun na scuibíní a ghlanadh.


Dáta: 22ú Iúil 2022

Am: 2in - 5in

Áit: Dún Éigse,1 Br. Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhilín, Co. an Dúin, BT31 9AG

Praghas: £5
Belfast-based Artist, Fiona Ní Mhaoilir will run this fantastic workshop.


This art workshop is an introduction to basic watercolour painting aimed at beginners. Watercolour is a very versatile medium, perfect for all styles of painting. We will explore different watercolour techniques and learn about composition and colour in a relaxed and friendly atmosphere.


Fiona Ni Mhaoilir a contemporary Irish artist who works with a variety of media. Her work has been exhibited nationally and internationally and is held in both public and private collections in the U.S.A, Europe, and the UK.


The workshop lasts 3 hours. The workshop will be in Irish but learners are most welcome. Please register for this event.


You will require the following fo this workshop: A4 Watercolour Pad, brushes (soft hair), HB or 2H pencils, palette, kneaded rubber, masking tape, an old tea towel or cotton cloth to clean brushes.


Date: 22nd July 2022

Time: 2pm - 5pm

Location: The Lodge,1 Dublin Road, Castlewellan, Co. Down, BT31 9AG

Price: £5

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page