top of page

Ranganna Gaeilge Ar-Líne

On-Line Irish Language Classes

Beidh ranganna Gaeilge Ghlór Uachtar Tíre ag tosú an tseachtain seo chugainn (ag tosú Dé Luain, 5ú Deireadh Fómhair). Beidh na ranganna uilig ar Zoom agus cuirfear ceardlann saor in aisce ar fáil ar bhonn duine le duine fá choinne daoine nach bhfuil taithaí acu ar Zoom. Beidh na gnáth ranganna £4 an ranga, GCSE £6 an ranga agus A-leibhéal £8 an ranga. Beidh costas aonuaire ballraíocht ChCÉ le h-íoc fosta (Clann: £14, duine fásta: £10, páiste: £5).

Rang Maidine:

 • Bun-Rang: Dé Luan 9.30rn-10.30rn. Múinteoir: Faelán Ó Murchadha

 • Feabhsaitheoirí: Déardaoin 9.30rn-10.30rn. Múinteoir: Faelán Ó Murchadha

Rang Tráthnóna:

 • Bun-Rang: Dé Máirt 7.30in-8.30in. Múinteoir: Orla Ní Fhlanagáin

 • Feabhsaitheoirí: Déardaoin 7.30in-8.30in. Múinteoir: Máirtín Stiobhárd  

 • Rang Comhrá: Dé Céadaoin 8.30in-9.30in. Múinteoir: Ciara Booth

 • Rang GCSE Bliain 1: Déardaoin 6.30in-7.30in. Múinteoir: Ian Mac Maoláin 

 • Rang GCSE Bliain 2: Déardaoin ag 8.30in-9.30in. Múinteoir: Ian Mac Maoláin

 • AS-Leibhéal Bliain 1: Dé Máirt 5-6in. Múinteoir: Ciara Pickering. 

 • A2-Leibhéal Bliain 1: Dé Luain 7-8in. Múinteoir: Aodhán Mac Ruairí


Chun tuilleadh eolais a fháil seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk nó glaoigh nó seol téacs chuig 07501 252027.

Glór Uachtar Tíre's Irish classes will start next week (commencing Monday, 5th October). All classes will be run on Zoom and free one-to-one tutorials will be available to anyone unfamiliar with Zoom. Non-exam classes cost £4 per class, GCSE costs £6 per class and A-Level costs £8 per class. There will also be a one-off fee for CCÉ membership (Family: £14, adult: £10, Child £5).

Morning Classes:

 • Absolute Beginners’ Class:  Monday 9.30-10.30pam. Teacher: Faelán Murphy 

 • Improvers: Thursday 9.30-10.30am. Teacher: Faelán Murphy

Evening Classes:

 • Absolute Beginners’ Class:  Tuesday 7.30-8.30pm. Teacher: Orla Flanagan 

 • Improvers: Thursday 7.30-8.30pm. Teacher: Máirtín Stiobhárd 

 • Conversation Class: Wednesday 8.30-9.30pm. Teacher: Ciara Booth  

 • GCSE Class Year 1: Thursday 6.30-7.30pm. Teacher: Ian McMillan 

 • GCSE Class Year 2: Thursday 8.30-9.30pm. Teacher: Ian McMillan 

 • AS-Level Year 1: Tuesday 5-6pm. Teacher: Ciara Pickering  

 • A2-Level Year 1: Monday 7-8pm: Teacher: Aidan Rodgers 

For more information and to register please contact Glór Uachtar Tíre on gloruachtartire@hotmail.co.uk or call/text 07501 252027.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page