top of page

Spreagtha faoin Spéir/Outdoors Fun

Tá Glór Uachtar Tíre ag eagrú trí sheisiún mar réamh-bhlaisín den chlár Ghaisce. Tá na h-imeachtaí seo fóirsteanach do daoine óga i mBliain 9+ i meánscoil (Aois 12+ bliana). Tá an chéad imeacht ag tosú i rith seachtain na Gaeilge, Dé Sathairn, 9ú Márta. Beidh seisiún curachóireachta & boghdóireachta ar siúl idir 10rn-1in ag Predator Airsoft, Baile na hInse.

Dáta: 09.03.2024:

Ionad: Predator Airsoft , 49 Br Chaisleán Nua, Baile na hInse, BT24 8NF

Costas: Seo sraith de suas go dtí 3 imeacht ar 3 lá éagsúla. Taille: £25 fá choinne 3 imeacht nó £10 an imeacht.

 

Glór Uachtar Tíre is organising three sessions of pre-tasters for the Gaisce programme. This event is suitable for young people who are in Year 9+ at high school (age 12+ years). The first session commences during Irish language week, Saturday, 9th March. There will be a kayaking and archery session between 10am-1pm at Predator Airsoft, Ballynahinch

Date: 09.03.2024

Venue: Predator Airsoft , 49 Newcastle Road, Ballynahinch, BT24 8NF

Price: This is a series of up to 3 events on 3 separate days. Price: £25 for all 3 events or £10 per event.Comments


bottom of page