top of page

Suíomh Idirlín Nua!

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult agus tairbhe as an suíomh idirín nua atá againn. Cuirfear go mór lena bhfuil ar fáil anseo san am atá le teacht agus beidh muid in ann glacadh le íocaíochtaí le haghaidh cúrsaí agus ticéad a dhíol le haghaidh imeachtaí tríd an suíomh as seo amach.


Enjoy the new website! We will be adding much more content soon, plus we now have the facility to sell event tickets and accept course fees through the site.コメント


bottom of page