top of page

Tá Seachtain na Gaeilge ag Tarraingt Orainn! It's Almost Irish Language Week!


Tá Glór Uachtar Tíre fíor-buíoch do Seachtain na Gaeilge le Energia agus an Roinn Pobal a thug maoniú dúinn chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh. Beidh trí sraith de cheardlanna éagsúla, spreagtha curtha ar fáil againn saor in aisce:


1) Atomic Irish: An córas fuaimniú Gaeilge fá choinne foghlaimeoirí.

Fóirsteanach do thuismitheoirí sa Ghaeloideais

Cúig rang (uair gach seachtain) ag tosú Dé Máirt, 16ú Feabhra, 7.30in-8.40in.


2) Ceardalnna Dírithe ar Phéintéireacht Ola. Dé Sathairn, 27ú Feabhra, 6ú & 13ú Márta @ 10rn-11.30rn


3) Ceardlanna Dírithe ar Dathanna Uisce. Dé Sathairn, 6ú & 12ú Márta @ 1.00in-2.30in

Gabh chuig 'Events' ar an shuíomh seo chun clárú.Glór Uachtar Tíre is most grateful to Seachtain na Gaeilge le Energia and The Department for Communites for providing funding to enable us to celebrate Irish Language Week. We are presenting three free exciting workshop series in a diverse range of subjects:


1) Atomic Irish: How to pronounce Irish for beginners. Excellent for parents of children in Irish immersion education and learners.

Five classes (1 hour per week) commencing Tuesday, 16th February 7.30-8.40pm.2) Oil Painting Workshops. Saturday 27th February 6th & 13th March @ 10am-11.30am.3) Water Colour Workshops. Saturday 6th & 13th March 1pm-2.30pm.


Go to 'Events' on this website to book.

留言


bottom of page