top of page

Téama na Seachtaine

Ciorcal Comhrá d'fhoghlaimeoirí / Conversation Circle for Beginners


Téama an tseachtain seo: An tír / an chultúr a dtaitníonn liom (Dé Céadaoin & Dé hAoine)


Saor in aisce!


This week’s theme: A country / culture that I like (Wednesday & Friday)


Free!Commentaires


bottom of page