top of page

The effects of bilingualism on the cognitive and linguistic development of children

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2021

The effects of bilingualism on the cognitive and linguistic development of children le Jacqueline de Brún.


Is ollamh cúnta san oideachas í Jacqueline i Scoil na dteangacha, na Litearthachta agus an Oideachas Luath-Óige in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba Chomhairleoir Oideachais í san Áisaonad i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, áit a raibh sí páirteach i ndearadh áiseanna don Ghaeloideachas.


Bhí an caint seo, a bhí Gráinne Ní Fhlanagáin ina Caothaoirleach ann, an-úsáideach fá choinne tuismitheoirí le páistí ag Gaelscoileanna.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page