Fri, Nov 20
Ardaluin House
Ag Canadh sa Choill
Imeacht draíochta fá choinne tuistí agus páistí réamhscoile (ag cloígh le srianta Covid-19). A magical event for parents and pre-school children (adhering to Covid-19 restrictions).

Bí i dteagmháil linn

Glór Uachtar Tíre, Dún Éigse, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Co. An Dúin

(0044) 43770331

 

Glór Uachtar Tíre 2020 - Suíomh deartha ag Frainc Rua