Fri, Jul 17
Clárú le do thoil/ Please register
Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Neill 2020/ Séamus O'Neill Summer School 2020
Tá 16 imeacht iontach ar siúl againn thar an 17ú-19ú Iúil - beaganach uilig ar líne agus uilig Saor in Aisce. Tá an clár ama le teacht! We have 16 wonderful events on between 17th-19th July - almost all on-line and everything is Free. The time table is en route!
Fri, Jul 17
Clárú le do thoil/Please register
Seal ag Canadh/ Sing-a-While
Seisiún rannta álainn/ Really special rhyme-time session
Fri, Jul 17
Clárú le do thoil/Pls Register
Ciorcal Comhrá/Conversation Circle
Cuideachta den chéad scoith!/ Enjoy the best of company!
Fri, Jul 17
Clárú ldt/Pls register to participate
Ceardlann Chócaireachta le Josephine Dunbar/Cookery Workshop le Josephine Dunbar
Beidh Josephine ár stiúradh uilig go léir chun císte sobhlasta saor ó dhéiríochta a ullmhú./Josephine will guide us through how to bake a delicious dairy-free cake.
Fri, Jul 17
Clárú ldt/Pls register to participate
Ceardlann Scríbhneoireacht Cruthaithí/ Creative Writing Workshop
Seo sraith de trí cheardlann curtha i láthair ag Ian McMillan/ This is a series of three workshops presented by Ian McMillan.
Fri, Jul 17
Clárú ldt/Pls register to participate
Seán Ó Muireagáin: Údar faoi Agallamh/Seán Ó Muireagáin: Interview with the Author
File, údar, scéalaí agus amhránaí! Is fear ildánach é an Feirsteach Seán Ó Muireagáin/ Poet, author and singer, the Belfast man, Seán Ó Muireagáin, is multi-talented.
Sat, Jul 18
Clárú le do thoil/Please register for link
Dianchúrsa Gaeilge/ Intensive Irish Language Course
Beidh ceithre leibhéal ar fáil/ Four levels of classes are available
Sat, Jul 18
Location is TBD
An Cumann Siúlóide/Walking Group
an t-aon imeacht nach bhfuil fíorúil san fhéile!/The only not-on-line event in the festival!
Sat, Jul 18
Clárú ldt/Pls register to participate
Péinteáil ar Chlocha/ Painting on Stones
Ceardlann Ealaíne Páistí Bunscoile le Josephine Dunbar agus Andrea McCloskey. / Art Workshop for Primary School Children with Josephine Dunbarr agus Andrea McCloskey.
Sat, Jul 18
Clárú ldt/Pls register to participate
Tonn Tuile: An nasc leis an saol idirnáisiúnta/ Tonn Tuile: The International links
Caint is plé le hEithne Ní Néill, iníon Shéamuis Uí Néill/ A talk by Eithne Ní Néill, Séamus O’Neill’s daughter
Sat, Jul 18
https://en-gb.facebook.com/glor.uachtartire
Comhrá & Ceol le/ Conversation & Music with Mairéad Ní Mhaonaigh, Gráinne Holland & Ciara McCrickard
Deolfar físeán cheoil a bheas idir nua agus eisiach ar an oíche! Exclusive new video will be released on the night!
Sun, Jul 19
Clárú ldt/Pls register to participate
Uiscedhathanna - Ceardlann Ealaíne / Using Water Colours - An Art Workshop
Ceardlann Ealaíne fá choinne mic-léinn meánscoile Le Josephine Dunbar agus Andrea McCloskey./ Art Workshop for High School Students with Josephine Dunbarr agus Andrea McCloskey.
Sun, Jul 19
Clárú le do thoil/Register please
Irish Medium Education for Children with Additional Language & Communication Needs
Seo caint le Dr Francesca La Morgia, University of Ulster and Director, Mother Tongues This is a talk by Dr Francesca La Morgia University of Ulster and Director, Mother Tongues.
Sun, Jul 19
Clárú ldt/Pls register to participate
Éanlaith na hÉireann: Meantáin agus Smólaigh/Birds of Ireland: Tits and Thrushs
Caint le Pól Mac Cana/ A Talk by Pól Mac Cana
Sun, Jul 19
Clárú le do thoil /Pls Register for link
Pádraig Ó Loingsigh ó Loch an Oiléain, Saol agus Sathaor/Patrick Lynch from Loughinisland, His Life and Work
Caint & Comhrá le Brian Mac Giolla Fhinnéin ag labhairt le Jean Uí Néill. A Talk and Discussion with Brian Mac Giolla Fhinnéin and Jean O'Néill.

Bí i dteagmháil linn

Glór Uachtar Tíre, Dún Éigse, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Co. An Dúin

(0044) 43770331

 

Glór Uachtar Tíre 2020 - Suíomh deartha ag Frainc Rua