top of page

Ranganna ar Maidin/ Morning Classes

Beidh Bunrang agus Iarr-Bhunrang Gaeilge ar maidin ag tosú i gCaisleán Uidhilín ar an 27ú Meán Fómhair. Fáilte roimh chuile duine, tuismitheoirí go speisialta & a gcuid babaithe agus tachrán in éineacht leo.

A Beginners and Post-Beginners morning-time Irish class is commencing in Castlewellan on September 27th. Everyone most welcome, especially parents with accompanying babies and toddlers along with them.
bottom of page