top of page

Uachtar an Uachtair/A-Level Residential Course

Bhí dianchúrsa A-leibhéal den scoth againn i dTeach Ard Álainn i gCaisleán Nua ag tús mí Marta. Míle buíochas do chuile duine a bhí páirteach ann agus don fhoireann ar fad. Tá Glór Uachtar Tíre fíor-bhuíoch do Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin chomh maith le Clanmill Housing, Radius Housing, Arbour Housing agus Ark Housing as a gcuid tacaíochta flaithiúla leis an imeacht speisialta seo.

We had a fantastic intensive Irish Language A-Level course at the start of March in Ardaluin House Newcastle. Sincere thanks to everyone who participated in the course and to the team who ran it. Glór Uachtar Tíre is also very grateful to Newry, Mourne and Down District and to Clanmill Housing, Radius Housing, Arbour Housing and Ark Housing for their generous support with this fantastic event.


Comments


bottom of page