top of page

Aonach na Nollag 2022 / Christmas Fair 2022

Tar linn chun Daidí na Nollag a fheiceáil in san Ostán Burrendale ar an Domhnach, 4ú Nollaig!


Beidh Aonach Nollag ann idir 12in-4in in san Ostán Burrendale i gCaisleán Nua. Beidh cuid mhór stallaí ann chomh maith le sólaistí.


Má bhaineann do pháiste sult as ceardaíochta, tá an t-ádh orthu mar beidh Coirnéal Ceardaíochta againn!


Ach, an rud is tábhachtaí, buailfidh do pháiste le Daidí na Nollag trí mhéan na Gaeilge. Gheobhaidh gach pháiste bronntanas beag ó Dhaidí na Nollag - nach bhfuil sin speisialta?!


Beidh tuismitheoirí agus caomhnóirí freagracht don pháiste s'acu ag an t-imeacht seo.
Join us to see Santa in the Burrendale Hotel on Sunday 4th December!


There will be a Christmas Fair between 12-4pm in the Burrendale Hotel Newcastle. There will be lots of stalls as well as some refreshments.


If your child enjoys crafts, they are in luck as we will be hosting a Crafts Corner as well!


Most importantly, your child will meet Daidí na Nollag/Santa through the medium of Irish. Every child will receive a small present from Daidí na Nollag - isn't that special?!


Parents and guardians will be responsible for their child at this event.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page