top of page

Ranganna Gaeilge/ Irish Classes

Seo leanas eolas faoi ranganna Gaeilge um tháthnóna eagraithe ag Glór Uachtar Tíre agus CCÉ a bheas lonnaithe sa bhóthán i Halla an Phobail, Caisleán Uidhilín. Tabhair faoi

deara le do thoil go gcuireann Comhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin maoiniú suas go dtí 50% ar fáil le haghaidh ranganna Gaeilge (https://www.newrymournedown.org/sceim-sparanachta-na-gaeilge).

Bun Rang: Dé Máirt, 7in-8in. Aghaidh ar aghaidh, £6/an ranga

Iarr-Bhun Rang: Dé Luain, 6.30-7.30in. Aghaidh ar aghaidh, £6/an ranga

Meán Rang Comhrá (fóirteanach do dhaoine le thart fá caighdéan GSCE nó níos airde): Dé Máirt, 8.30-9.30in. Aghaidh ar aghaidh, £6/an ranga

GCSE Year 1: Dé Luain, 6.30-7.30in. Rang Ar-Líne, £7.50/an ranga

GCSE Year 2: Dé Luian, 8.30-9.30in. Rang Ar-Líne, £7.50/an ranga

Leibheál AS: Dé Céadaoin, 7in-9in. Rang Hibrideach; Aghaidh ar aghaidh agus Ar-Líne ag an am céanna, £12.50/class

* Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na praghasanna seo ag brath ar uimhreacha sna ranganna. Bíonn táille ballraíochta ChCÉ aon uair ann chomh maith (Soisear: £6; Sinsear: £12; Clann: £20).

Ranganna Maidine eagraithe ag GUT: Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí mheán an

leathanach 'Imeachtaí' ar an shuíomh gréasáin seo nó thiocfadh íoc as na ranganna le airgead tirim ar an chéad lá. Iocfar chun tosaigh ach is féidir íoc as leath an téarma amháin más mian leat.

Bun Rang: Dé Céadaoin, 9.15rn-10.15rn. Rang aghaidh ar aghaidh. £5/an ranga. An Bialann, Bunscoil Bheanna Boirche.

Feabhsaitheoirí: Dé Luain, 9.15rn-10.15rn. Rang aghaidh ar aghaidh. £5/an ranga. An Bóthán, Halla an Phobail, Caisleán Uidhilín, Cuarbhóthair)

Chun tuilleadh eolais a fháil glaoigh ar 07501 252027 nó seol ríomhphost chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk.

gloruachtartire@hotmail.co.uk.

The following is information on evening Irish classes coordinated by Glór Uachtar Tíre and CCÉ which will run in Castlewellan Community Centre’s mobile. Please note that Newry, Mourne and Down District Council provide grants of up to 50% towards Irish language courses.

Absolute Beginners: Tuesday, 7pm-8pm. Face to face class, £6/class

Post Beginners: Monday, 6.30-7.30pm. Face-to-face class, £6/class

Intermediate Conversation (suitable for people with approximately GCSE-level and above): Tuesday, 8.30-9.30pm. Face-to-face class, £6/class

GCSE Year 1: Monday, 6.30-7.30pm. On-line class, £7.50/class

GCSE Year 2: Monday, 8.30-9.30pm. On-line class, £7.50/class

AS-Level Year 1: Wednesday, 7pm-9pm. Hybrid class; Face-to-face class plus simultaneously on-line, £12.50/class

* Please note these prices are subject to class numbers. CCÉ also charges a one-off membership fee (Junior: £6; Senior: £12; Family; £20).

Morning Classes run by GUT: It's possible to pay on this website on the 'Imeachtaí/Events' page or payment may be made in cash on the morning of the first class. Payments are made up-front but it is possible to pay for a half term only if preferred.

Absolute Beginners: Wednesday, 9.15am-10.15am. Face to face classes. £5/class. Canteen, Bunscoil Bheanna Boirche

Improvers: Mondays, 9.15am-10.15am. Face to face classes. £5/class. Mobile, Castlewellan Community Centre, Circular Road

For more information please call 07501 252027 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk.

Yorumlar


bottom of page